3DCatia Blog Bölümü
CATIA HABER VE MAKALELER

GKN Havacılık Firması Bileşenler İçin Özel Olarak Hazırlanmış DS PLM Cözümünü Kullanarak Üretim Mühendisligi Süresinden %50 Tasarruf Saglamıstır

Mart 25th 2011 3dcatia.com Tüm Makaleler

“Kullandığımız entegre DS PLM çözümü, tüm süreç boyunca iletişimimizi sürdürebilmemiz konusunda son derece faydalı olmuştur.” GKN Havacılık Firması NC Programlayıcısı, Tonya COLE. GKN Havacılık Firması, kompleks bileşen ve metal parçaları ile uçak montajlarında uzmanlaşmış başlıca Tier 1 uçak parçası tedarikçilerinden birisidir. Şirket ilk ana bileşen kanat direği, ilk fan içeriği ve ilk elektrikli buz koruma sistemini içeren projelerdeki teknolojik liderliği ile tanınmaktadır.Bileşen üretimindeki tüm öncü firmalar gibi GKN de, bileşen tasarımında geleneksel “kâğıt maket” yaklaşımını benimsemiştir.Bu yöntemle başlangıç tasarımı piyasa sunumunda ardı ardına kesilir ve bu işlem,  düz kalıp, düzenleme araçlarının yüzeyine uygun hale gelene dek sürdürülür. Üretilebilirliği simule edebilmek için yıllardır çeşitli uygulamalar geliştirilmektedir; ancak verinin genellikle sürece zaman kazandırarak sistemden sisteme aktarılması gerekmektedir.  Bu aktarım sırasında iletim engellenmeli ve olası hatalar tanıtılmalıdır.

 

Kompleks bileşen tasarım ve yapım programlarının gerektirdiklerini karşılayabilmek için GKN Havacılık Şirketi, daha sofistike yöntemler ve tasarım araçları kullanma gereğinin farkına varmıştır. Bu yüzden GKN Havacılık, Dassault Systèmes (DS) CATIA, ENOVIA, DELMIA ve 3DDVIA Ürün Yaşam çevrimi Yönetimi (PLM) çözümlerini DS CAA Partners Intercim, Simulayt ve Magestic Systems üçüncü parti yazılım ortaklığıyla birleştiren öncü bir süreç geliştirmiştir. Bu birleşim süreci GKN tasarım parçalarının tasarım ve üretiminde kullanılmaktadır.

İLK KEZ ÇALIŞAN KATMANLAR

GKN mühendisleri, sıra çizitleri, materyal tabloları ve düzenleme kitapçıkları oluşturarak katman yapımını organize edebilmek için CATIA Composites Design (CPD) (CATIA Bileşen Tasarımı) kullanmaktadır. Daha sonra, kompleks şekiller için katmanlardaki olası fiber deformasyonlarını değerlendirebilmek amacıyla CPD yada Simulayt Advanced Fiber Modeler (AFM) (Simulayt İleri Düzeyde Fiber Tasarlayıcısı) çözümlerindeki üretilebilirlik algoritmalarını kullanırlar. Eğer deformasyon olasılığı belirlenirse, tasarım aşamasında bağlantıların eklenmesiyle tasarım düzeltilebilir. NC programcısı Tonya Cole konuyla ilgili şu açıklamada bulunmuştur; “Üretilebilirliği simule etmeye başladık başlayalı NC programcılarının sonuçları tahmin edemediği yok denecek kadar az sayıda durumla karşı karşıya kaldık.”

>> CATIA ile veri aktarımı olmaksızın üretilebilirliği piyasa sürümü yerine bilgisayar üzerinde değerlendirebilme bileşen tasarım ve üretiminde firmamızı zirveye taşımıştır.
GKN Havacılık Firması NC Programlayıcısı, Tonya COLE.

Bir parça tasarımı CATIA ile yapıldığında, süreç içi veri yönetimi ENOVIA ile gerçekleştirilir. Böylece nerede olunursa olunsun tasarım ve üretim ekipleri ile oturum kapatmak için müşteriler veriye ulaşabilirler. Üretilebilirlik bir kez onaylandığında ve parça kabul gördüğünde, CNC programları doğrudan CATIA verisiyle oluşturulabilmektedir.

Tüm veriyi ENOVIA’da tutmanın yüzlerce mil uzaktaki tasarımcılarla işbirliği içinde çalışabilmeyi kolaylaştırdığını belirten Cole sözlerine şu cümlelerle devam etmiştir: “Üretim süreci sırasında bir değişiklik yaptığımızda, downstream’in (aşağı akımın) CPD’de güncelleştirdiği her şey eşleme içinde kalabiliyor.”

GKN Havacılık, üretim süreçlerinin otomatik olarak tanımlanmasında, doğrudan tasarım verisinden alınan bilgilerle piyasa çalışma direktifleri oluşturulmasında ve mühendislikle ilgili malzemenin nitelik ve nicelik şartnamesini (EBOM/engineering bill of material) üretimle ilgili malzemenin nitelik ve nicelik şartnamesi (MBOM/manufacturing bill of material) olarak uyarlanmasında DELMIA Assembly (DELMIA Montaj) çalışma direktifleri kullanmaktadır. DELMIA, piyasa sürümünde çalışanlar için çalışma direktiflerini görselleştirmek, süreçleri daha net ve anlaşılır bir hale getirerek olası yanlış anlamalardan kaçınabilmek amacıyla kullanılacaktır. GKN aynı zamanda parçaların uyum açısından koridorlar arasında hareket ettirilmesi gibi işlemler için de DELMIA kullanmayı planlamaktadır.
3DVIA Composer çözümü, çalışma direktiflerine sözcükler yerine zengin, interaktif 3D (üç boyutlu) bilgiler katarak anlamayı arttıran ek açıklamalar, ‘dikkat’ uyarı notları ve bunlar gibi notlarla CATIA verisini geliştirmiştir. Intercim hızı, planlama ve çalışma direktiflerini elektronik ortamda piyasaya taşıyarak bilgiyi gözlemler ve Üretim Uygulama Sistemleri’nin (MES/ Manufacturing Execution Systems) fiziksel dünyasını görsel PLM dünyası ile sıkı sıkıya bağlayabilmek için aktivite ve kalite raporları hazırlar.
Orijinal CATIA geometrisi, bir Magestic Systems yazılımı olan TruNEST tarafından katmanların yuvalanmasında kullanılmaktadır. Bu işlem sayesinde materyal verimi katman kesme süreci sırasında maksimum seviyeye ulaşır. Magestic Systems’ın TruLASER View (TruLASER Görüntüleme) yazılımı ise sonrasında katman sınırlarını kalıp üzerinde tasarlayan lazer projektörlerini programlayabilmek için CATIA verisini kullanır. Bu programlar CPD içerisinde birer fonksiyon görevi görerek veriyi doğrudan CATIA ağacından çekerler. Cole konuyla ilgili şu sözleri dile getirmiştir: “Çevirmek ya da girdi için hiçbir şey olmayınca CAD verisini ikinci kez onaylamaya gerek kalmıyor.”

TATA TEKNOLOJİLERİ

Cole, konu çözümün tasarlanıp entegre edilmesi olduğunda, DS Katma Değer Satış Sorumlusu Tata Teknolojilerinin benzersiz bir ortak olduğunu dile getirmiştir.

Cole açıklamasını şu sözlerle sürdürmüştür: “Tata Teknolojileri, entegre çözümü yapılandırmamızı sağlamakla kalmamış, her şeyin birlikte doğru şekilde çalışmasını amaçladığımız uygulama sırasında bize ciddi anlamda yardımcı olmuştur. Uygulamada ne zaman bir problemle karşı karşıya kalsak Tata Teknolojilerine başvurduk ve bize her zaman bir çözüm bulabildiler.”

İLERİ DÜZEYDE GÖRSELLEŞTİRME SÜREDEN TASARRUF SAĞLIYOR

DS PLM ile GKN Havacılık üretim mühendisliği süresini parça başına ortalama dört saate kadar yaklaşık %50 kısaltabilmiş ve genişletilmiş girişim kapsamında işbirliğini geliştirebilmiştir.

Cole konuyla ilgili şu çıkarsamada bulunmuştur: “CATIA’da çalışan Simulayt ve Magestic Sytems ile birlikte CATIA kullanarak üretilebilirliği piyasa sürümü yerine bilgisayar üzerinde değerlendirebilmek bizi bileşen tasarım ve üretiminde zirveye taşımıştır. Kullandığımız entegre DS PLM çözümü nerede olursa olsun iletişimin tüm süreç boyunca kopmamasını sağlamakla birlikte downstream (aşağı akım) süreçlerinin doğru şekilde hazırlanmış mühendisliğe uymasını kolaylaştırmıştır.”

Daha fazla bilgi için:
www.gknaerospace.com
www.intercim.com
www.magestic.com
www.simulayt.com
www.tatatechnologies.com

 

www.gknaerospace.com
www.tatatechnologies.com
Orjinal Metin : www.3ds.com/company/ds-magazines/our-magazines/

Orjinal Ceviri : www.3dcatia.com


ShareSubscribe

GerekliGerekli - yayımlanmayacak


Yorum Yap & Fikrini Paylas

Paged comment generated by AJAX Comment Page

V6, iş akışını bölmeden bir şirketin çalışma süreçlerini sürekli olarak geliştirebilme imkânı sunmaktadır.Dünya çapında yaklaşık 250 müşterisi, birkaç gün içinde gerçekleştirilen uygulamalar ve memnun edici toplam mülkiyet maliyeti (TCO) sonuçları ile, Dassault Systèmes’ın açık V6 platformu dünyada ilk kez PLM 2.0. adına dağıtım yapan şirket olarak başarısını ilerletmektedir. Bu ilerleme en son çıkan V6R2010x. ürününün [...]

Onceki Yazilar

Yanığı olan hastalar, hem başlangıçta zaten yanığın verdiği acılara hem de devamında izleyecek acı veren yara tedavisine katlanmak zorunda kalırlar.Ancak Washington Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde görevli acı uzmanları SnowWorld adı verilen 3D (üç boyutlu) bir görsel geçeklik (virtual reality/VR) uygulaması kullanmaktadır.Bu uygulama, doktorlar tarafından geliştirilerek 3DVIA Virtools çözümünde Firsthand Technology [...]

Sonraki Yazilar