3DCatia Blog Bölümü
CATIA HABER VE MAKALELER

Elektronik Hareket Halinde-Sürec Gelistirme Degerleri

Ağustos 17th 2009 3dcatia.com Tüm Makaleler, Catia Genel Kategori

Günümüzde High Tech Elektronik şirketleri, ürünlerinde yeni ve yenilikçi teknolojiyi nasıl kullanmaları gerektiğini bilmeli ve bir sonraki “mutlaka edinilmesi gereken” maddeleri hemen kullanmaya başlamalıdır. Ürün, tedarik zinciri ve düzenleyici standartlar giderek daha kompleks bir hal aldığı için, piyasanın ne istediğini sezebilme yeteneğiyle birlikte büyük süreç geliştirmeleri de uygulanmalıdır. Dassault Systèmes, High Tech Elektronik şirketlerinin –fikir üretmeden kavram, geliştirme, kaynak bulma, üretim ve piyasa desteğine kadar- projelerini düzene koymalarına yardımcı olacak geliştirilmiş PLM çözümleri dağıtır.

Dassault Systèmes, Üst Düzey VP’si  Denis Senpéré,

Çevirimiçi PLM için, yeni V6 platformu, Systems Mühendislik desteği için yeni CATIA Systems modeli ve stratejik edinimleri sayesinde, Dassault Systèmes, bugün, High Tech Elektronik piyasası için benzersiz çözümler sağlayan, yıllardır rakiplerini geride bırakmayı başarmış bir konumdadır. Nokia, LG Electronics, Sony Ericsson, ST Microelectronics, Intel, Dassault Aviation, Thalès, Valéo gibi şirketler ile uzun dönemli ortaklıklarımız bulunmaktadır. High Tech Elektronik PLM çözümlerimiz, CATIA, DELMIA, SIMULIA, ENOVIA ve 3DVIA standart uygulamaları ve endüstriye özgü hız arttırıcılarıyla hazırlanmıştır. Böylece, bütün müşterilerimiz, Systems Engineering ve MCAD destekleyen, kompleks, multi-konumlu bir çevrede ölçeklenebilirliği kanıtlanmış, standart, açık ve modern bir PLM platformunda kalabilir. Bu özgün özelliklere sahip çözümlerimizi keşfedin!

Hiçbir endüstri sektörü, yaşam tarzımızı elektronikden daha iyi kavrayamaz. Her geçen gün,  elektronik sistemlerin, piyasaya farklı bir ürün sunarak, yeni bir endüstri alanına girdiğini görüyoruz. Consumer Electronics (Tüketici Elektronikleri), endüstrisinde,  yüksek otonomi, devinim ve bağlanabilirlik özelliklerine sahip araçlar için müşteri talebi, evrim geçirerek yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına izin veriyor. Otomativ piyasasında, elektronik  Systems paylaşımının 2010’a kadar %35-40’ı bulması bekleniyor.

High Tech Elektonik, araştırmacılar tarafından, son yirmi yılda 5 kat büyüme göstermiş, dünyanın en dinamik endüstrisi olarak tanımlanıyor. Giderek büyüyen High Tech Electronic, silikon devre levhası, yarı iletkenler, optoelektronik sistemler, bilgi depolama sistemleri, alet düzenleme sistemleri gibi elektronik parça üreticilerini kapsar. Aynı zamanda, bu endüstride, tüketici elektroniği, telekominikasyon, bilgisayar, endüstri parçaları, medikal araçlar; otomotiv, ulaşım, havacılık ve savunma için özel elektronik tedarik zincirleri gibi elektronik parça ve sistemlerin çok büyük kullanıcıları da bulunmaktadır.

YENİ AKIMLAR, YENİ  İDDİALAR

Günümüz rekabetçi iş dünyasında, elektronik şirketleri, çok kısa zaman zarflarında, düşük maliyetle, mümkün olduğunca yüksek kalitede, yenilikçi ve kompleks ürünler ortaya koyabilmek için amansız bir baskı altındadırlar. Talep her zaman aynı yöndedir: daha küçük ürünler için, biraz daha ucuz,  daha yeni, hızla değişen, son teknolojiyi benimseyebilen ürünler.

Dahası, High Tech elektronik değer zinciri coğrafi yönden dağılmış ve bölümlere ayrılmıştır. Bu da, ürün gelişim kordinasyonunu oldukça zora sokmaktadır. Endüstriyle uğraşanlar, belirgin şekilde bağımsızdır (işbirlikçi rekabet kuraldır). Elektromekanikde olukça kompleks ürün gelişim süreçlerini yönetmeleri ve kompleks parça tedarik yönetimi için benzer işbirlikçi çalışmaların paylaşımında bulunmaları gerekir. Son olarak, çevresel ilgi ve uyum, yeni geliştirilmiş iş süreçleri ve izlenebilirlik prosedürleri gerektiren giderek daha katı düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir.

MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI VE TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK

Sürekli olarak yeni bir teknoloji geliştirildiği için, yeni ürünlerin yaşam süreçleri giderek daha da kısalmaktadır. Şirketler, ya bu dalgalanmayı yakalayacak ya da çok büyük fırsatları kaçıracak hatta finansal sorunlar yaşayacaktır. Günümüzde pek çok elektronik araç (cep telefonu, multimedia oynatıcıları, DSL malzemeleri, HD TV), ilgili hizmet ve yeni iş modelleri için yeni müşteri talepleri çekmektedir.  Hızla gelişen teknoloji ve piyasa ihtiyaçlarna karşılık olarak, Dassault Systèmes’ PLM çözümleri şirketlerin, R&D yatırımlarını iyileştirmek için aşağıda verilen süreçleri düzenlemelerine yardımcı olur:

Ürün Portfolyo Yönetimi & Teknoloji Platformu:    High Tech elektronik kuruluşları, yeni elektromekanik yada elektronik ürün gelişimi için “verime karşı risk” boyutunu dikkatli şekilde ölçüp tartmalıdır. ENOVIA Requirements Central (ENOVIA İhtiyaç Merkezi) ve ENOVIA Variant Configuration Central (ENOVIA Varyant Konfigürasyon Merkezi), parça ve teknoloji tekrar kullanımını maksimum seviyeye çıkarırken, hissedarların, ürün portfolyolarını hızlandırmalarına yardımcı olan çok önemli uygulamalardır.

Kavram & Yaratıcı Tasarım:  yaratıcı tasarımı ve ürün kavram sürecindeki yenilikçi yaklaşım, şirketlerin doğru piyasalar için, yeni konseptler getirmelerine yardımcı olur. CATIA Live Shape ve 3DVIA gibi Dassault Systèmes uygulamaları, ürün tasarımcılarının doğru ürün konseptlerini deneyerek, erken bir zamanda geçerli kılmalarına yardımcı olur.

ÜRÜN KOMPLEKSLİĞİNİ ARTTIRMAK

Ürünler, artan işlem gücü, ürün minyatürleştirmesi, dijital  yaklaşma, bağlantı, kullanıcı etkileşimi ve otonomi ihtiyaçalrı vb.sayesinde, giderek daha kompleks bir hale gelmiştir. Tüm bunlarla yüzleşebilmek için, şirketler, ilgili sistem gelişimlerini yönetmek ve ihtiyaçları belirlemeden son onaylamaya ve doğru piyasa sürümüne kadar- bir takip stratejisi hazırlamak zorundadır. Dassault Systèmes, bir şirketteki tüm mühendislik disiplinlerinin aşağıda verilen küresel ürün gelişim süreçlerine katkıda bulunmasını sağlayacak, benzersiz çözümler sunar:

Sistem Mühendisliği: ENOVIA ile, sistem mühendisliği,  biçimlendirme, paylaşım ve birleştirilmiş karşı disiplin sistem tanımını kontrol için süreç çözümlerinden yararlanır.  ENOVIA, ürün tanımı için ihtiyaçlardan fonksiyonel, mantıksal, fiziksel, entegrasyon  geçerli kılma ve kayıtlamaya kadar küresel izlenebilirliği sağlar. CATIA Systems ile, sistem mimarları da aynı zamanda, küresel sistem iyileştirmesine, kavram bölümlemeye ve multi-disiplinli arabirim yönetimine yardımcı olan küresel sistem davranışı tasarlayıp onaylatabilirler.

İşbirlikçi Elektromekanik Mühendislik:  V6 PLM, şirketlerin tasarım kompleksliğiyle baş edebilmelerine ve mühendislere çok sayıda uygulama ile tüm veri için tek bir kaynak sağlayarak, bu şirketlerin işlem sonrası hataları ortadan kaldırmalarına yardımcı olur. Mekanik, elektrik, elektronik, yarı iletken ve saklı yazılım bilgisi; birleştirilmiş ürün tanımından çıkarılabilir. Böylece çeşitli disiplinden mühendisler, projenin başından itibaren etkili şekilde işbirliği yapabilirler.

>>       Fiyat savaşları, ölçek ekonomileri ve parça tekrar kullanımı için, rekabet ortamını sürdürebilmek adına,

anahtar buyruklar ortaya koyar.

REKABETÇİ VE DİNAMİK PİYASA

Bir High Tech ürün fiyatının %70’i, bir şirketin, o ürünü oluşturan parçaların satın alınmasında ne kadar harcadığyla ilgilidir. Fiyat savaşları, ölçek ekonomileri ve parça tekrar kullanımı için, rekabet ortamını sürdürebilmek adına, anahtar buyruklar ortaya koyar. Şirketlerin, küresel bir parça tedarik stratejisi yönetip bu stratejiyi, maliyet çalışması şeklinde uygulamaları gerekir. Bir organizasyonun harcamalarının yarısından fazlasını gösteren doğrudan materyaller ile, High Tech elektronik şirketleri, Parça ve Tedarik Yönetim süreçlerini değer zinciri etrafında iyileştirmelidir. New Part Request and Development (Yeni Parça İhtiyaç ve Geliştirmesi) için  ENOVIA High Tech Accelerator sayesinde, şirketler, şirket içi ve tedarikçilerden alınıp tasarlanarak üretilen, donanım, elektrik ve yazılım parçaları için gelişim süreçleri yönetebilir. Küresel bir High Tech şirketinin kompleks iş kuralları, her bir görevin ve ilgili bilginin kavranıp, dağıtılacağı ve tutarlı ve mantıklı bir biçimde kullanılacağı şekilde tasarlanabilir. Ortaya çıkan sonuç, geliştirilmiş ürün ve marj verimidir.

ÇEVRESEL SORUMLULUK

High Tech elektronik şirketlerinin çevresel şartları; ürün gelişim, bakım ve  düzenlemesine entegre edebilme çalışmalarının artış göstermesi beklenmektedir. Üreticilerin, Avrupa’daki WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment/ Boşa giden Elektrik Elektronik Malzemeleri) ve RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances/ Belli zararlı maddelerin kullanımının yasaklanması) ile Asya ve Kuzey Amerika’daki benzer girişimleri de karşılaması gerekir. Regulatory Compliance (Düzenleme Uyum) süreci, High Tech şirketlerinin tedarikçilerinden materyal yüzeyi bilgisini toplayıp bunu uyum raporları olarak yayınlamalarını gerektirir.  Ürün gelişiminin entegre bir parçası olarak, ENOVIA Materials Compliance Central (ENOVIA Materyal Uyum Merkezi), şirketlerin ürün tanımı sırasında, materyal uyum ihtiyaçlarını edinmelerine, standart endüstri değişim formatlarıyla uyum raporlama verimini arttırabilmelerine, tedarikçi işbirliğini arttırabilmelerine ve kaynak sağlama yada ticarette iz ölçümleri yapabilmelerine yardımcı olur.

KÜRESELLEŞME VE ENTELEKTÜEL MÜLKİYET

High Tech elektronik endüstrisinde, entelektüel mülkiyet yönetimi (IP), OEM’ler için çok büyük önem taşır. Ürün gelişiminin yaklaşık %80’i, hizmet üreten şirketlerin mühendisliği için dışardan sağlanır. Supplier Relationship Management (Tedarikci İlişkileri Yönetimi) süreci, OEM’lerin, tedarikçilerini tasarım kalite ve işletim süreçlerinin entegre bir parçası haline getirerek, onlara ilgili ürün bilgisine gerçek zamanlı ulaşım sağlamalarını gerektirir. OEM’ler aynı zamanda, tedarik zincirindeki IP dağıtım ve ulaştırılmasını kontrol edip korurken, anlaşma ve kaynak bulmayla, standartlaştırma ve güvendikleri tedarikçilerle olan ilişkilerini izlemeyle ilgilenirler. Dassault Systèmes, çeşitli ENOVIA ve DELMIA uygulamaları, küreselleşme ve entelektüel mülkiyet konuları, değişim yönetimi, çok yönlü BOM yönetimi, üretim ve uygulama yönetimi gibi başvurabilecek geliştirilmiş çözümler sağlar.

Kaynak (Source) :

Dassault Systemes, www.3ds.com/solutions/high-tech/overview/
Laurent.Cherprenet@3ds.com
Orjinal Metin (Text) : www.3ds.com/contactmag-extra

Subscribe Share/Save/Bookmark
GerekliGerekli - yayımlanmayacak


Yorum Yap & Fikrini Paylas

Paged comment generated by AJAX Comment Page

Modern CR-5000 PCB tasarım ve onaylama platformu tedarikçisi olan Zuken, yakın dönemde, interaktif PCB tasarım uygulamalarını CATIA V5 ile birleştirebilmek için Dassault Systèmes ile ortaklık kurmuştur. Böylece doğru, eş zamanlı mekanik ve PCB tasarımları ortaya konabilir.
Zuken’ın çözümü, “ilk seferde doğru tasarım” anlayışını ortaya koyar ve bu anlayış sayesinde, ECAD düzenlemesi sırasında belirlenememiş 3D konularndan kaynaklanan [...]

Onceki Yazilar

Yakın dönemde, model/kalıp yapımcıları, ürün kalitesi arttırılmasına yönelik baskı artarken, düşük maliyetli iş gücü ve bazı yeni katılımcıların ortaya çıkmasıyla, büyük iddialarla karşı karşıya gelmişlerdir ve zamanı azaltabilmek hala ciddi anlamda önem taşımaktadır. Mold & Die için CATIA, model/kalıp yapımcıları için, her türlü boyutta, ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış, kullanım kolaylığı sunan çözümler sağlar.

Daha hızlı [...]

Sonraki Yazilar