3DCatia Blog Bölümü
CATIA HABER VE MAKALELER

CATIA ile Havacılık ve Savunma Endüstrisi

Haziran 26th 2009 3dcatia.com Tüm Makaleler, Catia Genel Kategori, Catia V5 Makaleleri

Havacılık ve Savunma Endüstrisi

aerospace_3dcatia_1

Uçuş roketi yakıt ve malzeme fiyatları… Özel uçak yapılandırmaları için giderek artan talep… Yorucu, kalite yönetim ve belgelendirme işlemleri… Yeryüzündeki en kompleks yapıyı oluşturacak yeni bir stratejiye hazır mısınız? Tedarik zincirinizin etrafında verimli bir çalışma sergiliyor musunuz? Dassault Systèmes, Product Lifecycle Management (Ürün Yaşam çevrimi Yönetimi) entegre çözümleri ile pazar odaklı yeniliklere hız kazandırmanıza yardımcı olabilir.

Dassault Systèmes Aerospace & Defense (Havacılık ve Savunma Endüstrisi) çözümleri endüstriye özgü ihtiyaçları karşılayan uygulamalar, hizmetler ve yöntemler sunmaktadır. Çözümlerimiz markalarımızın gücü doğrultusunda hazırlanmaktadır (ürünü görsel olarak tanımlamada kullanılan CATIA, gerçeğe uygun bir simulasyon için SIMULA, dijital üretim için DELMIA, iş süreçleri yönetimi ve ürün yaşam çevrimi yönetimi için ENOVIA, müşteri deneyimleri için 3DVIA yazılımları) ve ortaklarımız tarafından sunulacak önerilerle tamamlanıp geliştirilebilirler.

Pazar Odaklı Yeniliklere Hız Kazandırmak

Tek bir üretim firmasının tüm uçağı tek başına yaptığı devir sona ermiştir. Artık günümüzde Aerospace & Defense(Havacılık ve Savunma Endüstrisi)deki şirketler, risk paylaşım odaklı iş modeli ile meşgul olmaktadır. Bu modelde OEM (Original Equipment Manufacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi) gerekli unsurları toplar ve burada; kilit tedarikçiler, özel bileşenlerin tüm gelişim ve üretim sürecini yönettiği ortaklar rolünü üstlenir. Ürün gelişimi ile ilgili faaliyetler coğrafi konum bakımından oldukça farklı bölgelerden pek çok ekip tarafından gerçekleştirildiği ve ürünün kompleks yapısında bir artışa rastlanıldığı için, ürünlerin zamanında dağıtılmasıyla ilgili baskı hiç bu denli büyük olmamıştır. Giderek çoğalan Aerospace and Defense (Havacılık ve Savunma Endüstrisi) kuruluşları artık endüstriye yenilikler kazandırabilmek, küresel uzmanlık sağlamak ve müşterilerle daha yakın ilişkiler kurabilmek için Product Lifecycle Management (PLM) (Ürün Yaşam çevirimi Yönetimi) çözümlerini kullanıyorlar.

aerospace_3dcatia_3

Dassault Systèmes (DS), piyasada daha fazla başarı elde etme şansına sahip yeni ürünlerin gelişimine hız kazandırmak için tedarikçilerine sunduğu Aerospace & Defense PLM çözümlerini (Havacılık ve Savunma Endüstrisi PLM çözümleri) Aerospace and Defense (Havacılık ve Savunma Endüstrisi) firmalarına da sunmaktadır. DS, 25 yılı aşkın bir süredir, Havacılık endüstrisindeki PLM çözümlerinin bilfiil lideri olarak, yeni ürünlerin satışlarına hız kazandırmaları için, iş süreci yönetimini; tasarım, mühendislik, üretim planlaması ve satış sonrası hizmetler ve son teknoloji ürünü araçlarla bütünleştiren çözümler sağlayarak, müşterilerine devamlı yardımlar sunmaya kendilerini adamış bir firmadır.

Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Bombardier, Pratt & Whitney Canada, Dassault Aviation firmaları gibi dünyadaki tüm başarılı havacılık şirketleri ve bu şirketlerin sayısız tedarikçi firması, müşteri kataloğumuzu oluşturmaktadır. Eğer bir uçak iskeleti OEM’i (Original Equipment Manufacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi), havacılık endüstrisi tedarikçisi, savunma müteahhidi yada uçak Maitenance Repair and Overhaul (MRO) (Bakım, Onarım ve Revizyon) hizmet sunucusu iseniz, sizin için hazırladığımız bir çözüm var! Müşterilerimizin DS’ PLM (Dassault Systems/ Product Lifecycle Management – Ürün Yaşam çevirimi Yönetimi )çözümlerinden ne şekilde yararlandıklarını görmek için Aerospace & Defense (Havacılık ve Savunma Endüstrisi) customer stories(müşteri öyküleri) ve resource center(araştırma merkezi) a bir göz atınız.

Analiz ve Simülasyon

aerospace_3dcatia_33

Aerospace & Defense (A&D) (Havacılık va Savunma) endüstrisinde tasarım için hata payı yoktur ve ürünün tam bir denetiminin yapılabilmesi için imkanlar sınırlı olmakla birlikte oldukça pahalıya mal olmaktadır. Bu da, mühendislerin uçağı, uyduları ve gezegensel keşif araçlarını test etmeleri için bilgisayar simülasyonlarına bağımlı olmalarına yol açar. Gerçekçi ve doğru simülasyonlar, hedeflenen amaçları karşılayan, güvenlik standartlarına uyumlu, uzun ömürlü ve kullanışlı bir ürün ortaya koyabilme adına büyük önem arz eder. Havacılıkta yapılar ve sistemler birtakım zorlu çevre şartlarının üstesinden gelebilmelidir. Aşırı sıcaktan dondurucu soğuğa kadar farklı hava şartları, çöküntü etkisi, aşırı yükleme yapıldığı dönemlerde oluşmuş yapısal eskimeler ve diğer pek çok etken hesaba katılmalıdır. Tüm bunlara ek olarak, çeşitli materyal parçalarının yapıya dahil edilmesi (ör//metale alaşımların katılması) çok büyük dikkat ve özen gerektirmektedir.

Dassault Systèmes, A&D (Havacılık ve Savunma) endüstrisindeki firmalara bir dizi kapsamlı inceleme ve gerçekçi simülasyon aracı temin eder. Bu araçların içeriğinde çevirme, doğrusal ve doğrusal olmayan yanıtlamalar, mekanizmalar, hata raporları, değişken yapı etkileşimleri, ve diğer multi-fiziksel simülasyonlar bulunmaktadır. Görsel deneme, yüksek maliyetli fiziksel denemelere duyulan ihtiyacı azaltmak için hem eleman hem de sistem düzeyinde uygulanabilir. Çevirme, ısı, baskı, eskime ve dayanıklılık gibi tipik araştırma yöntemlerine ilaveten Dassault Systèmes, havacılık elektroniği ile ilgili malzemelerin, ayrıca uçak iniş viteslerinin, kanat hareketlerinin ve dinamik etkinliklerin araştırılması, gibi çok özel simülasyon türleri için de araçlar temin eder. (örneğin: kuşların veya dolu taneciklerinin uçağa çarpması ya da tekerlerin çökmesi)

Dassault Systèmes’ın entegre tasarım ve simülasyon çözümleri içeren Product Lifecycle Management/PLM (Ürün Yaşam çevrimi Yönetimi) çözümü, tasarımınızda FEA (Finite Element Analysis/ Mühendislikte Sonlu Elamanlar Analizi) ve ürün gelişim sürecinin başlangıcında başvurulan multi-fiziksel simülasyon uygulamaları ile önölçümler yapabilmenizi ve tasarımı geçerli kılmanızı sağlar. Analiz ve diğer mühendislik bölümleri arasında kurulacak erken işbirliği, firmalara tasarımlarının geçerlilik kazanma sürecini çabuklaştırmaları konusunda yardımcı olur. Yeni ürün çeşitleri araştırılmaktadır. Görsel denemeler, simülasyon yaşamdöngüsü yönetim kapasitesi sayesinde, kapsamlı bir tekrar yüklemeye gidilmeksizin bu yeni türler üzerinde uygulanabilir. Ürün gelişimindeki pay sahipleri, doğru simülasyon verisine hızlı bir şekilde ulaşabilir, en iyi uygulamaların geliştirilmesiyle simülasyon sonuçlarına güvenebilir, simülasyon verisinin paylaşımıyla karar verme aşamasını hızlandırabilir ve erişim yetkilerinin denetimiyle entelektüel özellikleri koruyabilirler. PLM sistemi ürün gelişimindeki pay sahiplerine kullanımı kolay analiz araçları sunar ve ürünün yaşam süreci boyunca tüm mühendislik değişimlerini izleyebilme imkanı sağlar.

aerospace_3dcatia_5

Dassault Systèmes’ın Aerospace Analysis & Simulation (Havacılık Analiz & Simülasyonu ) PLM çözümü, SIMULIA’dan CATIA Araştırma ürünlerini, CATIA Abaqus’ünü ve Abaqus Unified Finite Element Analysis ürün maiyetini içeren gerçekçi simülasyon uygulamalarının ölçeklenebilir bir portföyünü temel alır.

Bu çözümle ilgili daha fazla bilgi için http://www.simulia.com/solutions/aerospace.html sitesini ziyaret ediniz.

Havacılık Araştırma & Simülasyon Çözümleri aşağıdaki unsurları içerir:

 • Uçuş yükü,
 • Uçuş mekaniği,
 • İç yüklemeler,
 • Güç analizleri,
 • Kinematikler,
 • Hasar biçimlendirmesini içeren elamanlar,
 • Dinamikler,
 • Multi-fiziksel simülasyon,
 • Simülasyon süreci/veri yönetimi.

Sistem Mühendisliği

urun2 urun1

Sistem mühendisliği Aerospace & Defense (A&D) (Havacılık ve Savunmaprogramlarının daima tamamlayıcı bir parçası olmuştur
Sistem mühendisliği, Aerospace & Defense (A&D) (Havacılık ve Savunma) programlarının büyük entegrasyon başarılarının daima tamamlayıcı bir parçası olmuştur. Modern uçakların, ürünün performansını arttırabilmek için kuvvetli yazılımlar kullanmaları; artık daha büyük önem teşkil etmektedir. Güç, açılış, navigasyon gibi önemli uçak fonksiyonları da bu yazılım sistemleri tarafından desteklenmektedir. Bu yüzden sistem mühendisliğinin kapsamı kalite ve dayanıklılık analizleri ile yazılım yönetimlerini de içeren tasarım sentezlerinin ötesinde genişletilmiştir. Yoğun yazılımlar kullanan ürünler için hazırlanan ürün gelişim projeleri bütçeyi karşılamaya ve iş programını aşmaya eğilim göstermektedir. Bundan dolayı, sistemler ürün maliyetinin büyük bölümünün karşılandığı gelişim sürecinin başlangıç aşamasında tasarlanıp iyileştirilmelidir.

Dassault Systemes’ın Aerospace Systems Engineering (Havacılık Sistem Mühendisliği) için geliştirdiği Product Lifecycle Management (PLM) (Ürün Yaşam çevrimi Yönetimi) çözümleri A&D şirketlerine çeşitli sistem mühendisliği hizmetleri sunmaktadır. Bu çözümün merkezinde, esas ihtiyaçlardan ürünün son haline değin sıra ile hazırlanmış izlenebilirlik sağlayan bir RFLP (Requirement, Functional, Logical and Physical/ İhtiyaçlara yönelik, İşlevsel, Tutarlı ve Fiziksel) altyapı vardır. Çözüm, ihtiyaçları belirlemek, işlevsel ve tutarlı yapılar tanımlamak, IVVQ (Integration Validation Verification Qualification/ Entegrasyon, Geçerli kılma, Doğrulama & Nitelendirme) gibi çeşitli yöntemlerle sistemi incelemek, ürün davranışlarını biçimlendirmek ya da güvenlik testlerinin yapılması gibi özellikler sunar. Amaçların tasarlanmasında, gereksinimler bozulup ürün yapısının özelliklerine göre değiştiriebilir. Kullanıcılar ayrıca işlevsel unsurları fiziksel bozulmaya uğratabilir ve isteğe göre alt sistemler, bunların kullanım koşulları ve doğrulama planları hazırlayabilirler.

Dassault Systemes’ PLM çözümleri tüm gelişim çalışmalarının tek bir birleşik ürün tanımlama merkezinden yürütülmesini sağlar. Böylece, farklı mühendislik disiplinleri; işbirliği ve yeniliklerin hızlandırılabilmesi açısından ortak bir platformda toplanabilir. Bu durum, sistem düzeyli konfigürasyon yönetimi, karşı-disiplin sistem biçimlendirmeleri, iyileştirme ve analizler gibi pek çok avantajı da beraberinde getirir.

A&D firmaları, –mekanik, elektriksel, hidrolik, havalandırmayla ilgili disiplinlerden yazılımlara kadar – tüm mühendislik ve entegrasyon disiplinlerinin oluşturulması için tüme dayalı yaklaşımın izleyerek, hem maliyetten kar sağlayıp hem de üretim kalite ve performansından ciddi anlamda bir artış elde edebilirler. Dassault Systemes müşterileri, yatırımlarının bir yıldan daha kısa bir sürede verdiği bir geri bildirim olarak, işbirliğinin sağlanmasında %50 ye varan bir artış ve program özelleştirmelerindeki risklerde %50 ye varan bir azalma gözlemlemiş ve bu çözüm sayesinde maliyetten milyon dolarları bulan miktarlarda kar sağlamışlardır.

Aerospace Systems Engineering (Havacılık Sistem Mühendisliği) çözümleri şunları kapsar:

• İhtiyaç Yönetimi,
• İşlevsel analiz,
• Mantıksal sistem tasarımları,
• IVVQ (Integration Validation Verification & Qualification) (Entegrasyon, Geçerli kılma, Doğrulama & Nitelendirme),
• Fonksiyonlarda bir aksaklık olup olmadığının araştırılması & Güvenilirlik Analizi

Ürün Mimarisi

Önceleri Aerospace & Defense (A&D) (Havacılık ve Savunma sanayi) ürün yapısı dijital maketinin tanımlandığı andan itibaren geçerli sayılırdı. Mühendisler bu tür bir yaklaşımın planlanmış ürün gelişim sürecine ciddi anlamda etki etmeden ürün üzerinde değişiklikler yapmalarına müsaade etmediğini ortaya çıkarmışlardır. Ürünle ilgili çok fazla detay hazırlanmadan önce, gelişim sürecinin en başında ürün yapısını tanımlayıp onaylayabilmek, mühendislerin, yenilikleri maliyeti düşük tutarak yapabilmelerine imkan tanıyacaktır.

Dassault Systemes’ın Aerospace Product Architecture (Havacılık Ürünleri Yapısı) için geliştirdiği Product Lifecycle Management (PLM) (Ürün Yaşam çevrimi Yönetimi) çözümleri, tasarımcıların, ürün gelişim sürecinin başında, 3D modeliyle yüksek düzeyli, çok sayıda akademik disiplini içeren ürün yapısını tanımlamalarını sağlar. Bu çözüm, bir ürünün dış şekli, ilk yapısı ve tutarlı sistemlerin alan dağıtımının tanımlanması ile ilgili tüm faaliyetleri destekler. Bu çözüm ile birlikte yükselme, yapı ve sistem düzenlemeleri, temel yapı analizleri, ergonomik çalışmalar gibi çok sayıda farklı tasarım uygulaması sunulmaktadır. 3D kullanımı, ürün yapısının tüm kurulum ve düzenlemelere uyum sağlayabildiğinden emin olmak için tanımlama ve onay verme sürecini hızlandırır.

Dassault Systèmes PLM çözümünün merkezi olan RFLP (Requirement, Functional, Logical and Physical/ İhtiyaçlara yönelik, İşlevsel, Tutarlı ve Fiziksel) altyapı, ürün tasarımını şirketin, müşterilerin ve düzenleyici kuruluşların ihtiyaçları ile tutarlı ve işlevsel tanımlamalara bağlar. Bu da ürünün orijinalinden son haline kadar geçirdiği sürecin izlenebilmesini kolaylaştırır. Diğer kapsamlı, güncel ürün verilerinin yanı sıra bu tür bir bilgi ürün yapısına, detay tasarımına ve sistem çıkış süreçlerine etki edebilecek ihtiyaçların nasıl bir değişimden geçtiğinin anlaşılmasını kolaylaştırır ve böylece daha iyi bir karar alma süreci desteklenmiş olur.

Dassault Systèmes’ın Aerospace Product Architecture (Havacılık Ürünleri Mimarisi) için geliştirdiği PLM çözümü, A&D (Aerospace & Defense/ Havacılık ve Savunma) endüstrisinin mühendislik taleplerinin derinlemesine anlaşılması yoluyla geliştirilmiştir. Ürün mimarisindeki bu benzersiz çözüm, yalnızca ürüne erken onay verilmesini desteklemekle kalmaz ayrıca kavramsal tasarım gereksinimlerinden sistem çıkış süreçlerine kadar tüm mühendislik değişmlerinin izlenmesini sağlayarak ürün gelişim evresindeki mühendislik faaliyetlerini de destekler.

Aerospace Product Architecture (Havacılık Ürünleri Mimarisi) Çözümlerinin içeriği aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

• Yükselme,
• Yapının ön tasarımı,
• İnsan faktörlü analizleri (ergonomik çalışmalar),
3D sistemi düzenlenmesinin tasarım & entegrasyonu.

Tasarımın İç Sistemleri

Ürün gelişim sürecindeki düzensiz mühendislik disiplinleri, tasarımda tutarsızlıklara, gecikmelere yada kalitede azalmaya sebep olabilir. Aerospace & Defense (A&D) (Havacılık ve Savunma) endüstrisinde erken ve etkili bir mühendislik sistemi uçak iç sistemlerinin yapı, elektrik, akım ve iletişim altyapı parçalarını içeren bileşenlerinin düzgün bir entegrasyonunu sağlayabilmek için büyük önem taşımaktadır. Kompleks tasarım ihtiyaçlarını ve iddialı dağıtım hedefini karşılamak için baskılar arttığında bir uçak iç sistem tasarımının düzenlenmesi oldukça zor gözükebilir. Sürekli mühendislik değişimleri – özellikle çoklu konfigürasyonların yapıldığı durumlarda – malzeme evsaf listesi (bill of materials /BOMs) ile tedarik zinciri etrafındaki doğru, senkronize edilmiş ürün verisinin kaydedilme işlemini zorlaştırabilir.

aerospace_3dcatia_2

Ürün gelişim sürecindeki düzensiz mühendislik disiplinleri, tasarımda tutarsızlıklara, gecikmelere yada kalitede azalmaya sebep olabilir. Aerospace & Defense (A&D) (Havacılık ve Savunma) endüstrisinde erken ve etkili bir mühendislik sistemi uçak iç sistemlerinin yapı, elektrik, akım ve iletişim altyapı parçalarını içeren bileşenlerinin düzgün bir entegrasyonunu sağlayabilmek için büyük önem taşımaktadır. Kompleks tasarım ihtiyaçlarını ve iddialı dağıtım hedefini karşılamak için baskılar arttığında bir uçak iç sistem tasarımının düzenlenmesi oldukça zor gözükebilir. Sürekli mühendislik değişimleri – özellikle çoklu konfigürasyonların yapıldığı durumlarda – malzeme evsaf listesi (bill of materials /BOMs) ile tedarik zinciri etrafındaki doğru, senkronize edilmiş ürün verisinin kaydedilme işlemini zorlaştırabilir.

A&D endüstrisi sistem tasarım ve yönetiminde kapsamlı iddialarla yüzleşmektedir. Günümüzde, A&D endüstrisindeki elektronik malzemelerin yüksek fiyatları ile bu endüstrideki ürünlerin elektronik özelliklerinin gitgide daha karmaşık bir hal alan yapıları ve giderek daha fazla önem teşkil ediyor olmaları, küresel ürün geliştirme uygulamaları, elektrik ve iletişim sistem tasarımlarını ürün gelişimindeki sonradan akla gelen bir fikir olmaktan ziyade kilit faaliyet haline getirmiştir. Aerospace Systems Engineering (Havacılık Sistem Mühendisliği) çözümleri ile birlikte kullanıldığında, Dassault Systèmes’ın PLM çözümü; sistem içi ihtiyaçlar, işlevsel tanımlamalar, mantıksal tanımlamalar, fiziksel tanımlamalar, davranış simülasyonları ile üretim planlamaları ve belgelendirmeleri bağlayabilmek için bir RFLP (Requirement, Functional, Logical, Physical/ İhtiyaçlara yönelik, İşlevsel, Tutarlı ve Fiziksel) altyapı oluşturur. Orijinal ihtiuaçlardan ürünün son haline değin süren bu takip, sistem tasarımlarının piyasa performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

Ürün gelişim sürecinin en başından itibaren uçağın tüm parçalarına uyum sağlayabilen iç sistemlerinin de ne kadar iyi çalıştığını hesaba katan mühendisler, Aerospace Internal Systems Design (Havacılık İç Sistemleri Tasarımı) için geliştirilmiş PLM çözümlerinin, etkili bir tasarım hazırlayabilmede çok gerekli olduğu görüşündeler. Sistem mühendisliği ve üretim süreci ile bütünleştirilmiş ileri düzeyde biçimlendirme yeteneklerine sahip bu çözüm, sonradan çıkabilecek sorunları minimum seviyeye indirirken, ürün geliştirme maliyetlerinizi de düşük tutmanıza yardımcı olur.

 

Aerospace Internal Systems Design (Havacılık İç Sistemleri Tasarım) Çözümleri içerik bakımından altı maddede toplanabilir:

 • Elektrik sistemi tasarımları,
 • Akım sistemi tasarımları,
 • Mekanik sistem tasarımları,
 • Elektronik & yazılım yönetimi,
 • Tamamlayıcı malzeme tasarlama,
 • İletişim alt yapısı.

Kurgu Şekilleri

Uçağın büyük kısımları için kompozit materyal kullanımı gibi mühendislik alanını ilgilendiren, OEM, ortaklar ve tedarikçiler arasındaki küresel tekrar dağıtım görevi ve sorumlulukları ile bütünleştirilmiş, ileri teknolojilerin benimsenmesi; risklerin azaltılmasında, tasarım tutarsızlıklarında, gecikme ve düşük ürün kalitesinde iyileştirrmelere gidilip işbirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bir uçağın kurgu şekillerini geliştirebilmek için yapılması gereken düzenlemeler, kompleks tasarım ihtiyaçlarını ve iddialı dağıtım hedefini karşılamak için baskılar arttığında göz korkutucu olabilir. Sürekli mühendislik değişimleri – özellikle çoklu konfigürasyonların yapıldığı durumlarda – malzeme evsaf listesi (bill of materials /BOMs) ile tedarik zinciri etrafındaki doğru, senkronize edilmiş ürün verisinin kaydedilme işlemini zorlaştırabilir.

Dassault Systèmes’ın Aerospace Assembly Structures (Havacılık Kurgu Şekilleri) için geliştirdiği Product Lifecycle Management (PLM/ Ürün Yaşam çevrimi Yönetimi) çözümü, uçağın yapısal parçalarının ve bu parçaların yapımında gerekli araçların tasarım ve üretiminde gereken tüm faaliyetleri destekler. Bu çözüm; hem basit hem de karmaşık 5eksenli makina parçalarından oluşan bir multi paket, düz ve hidro yapılı metal levha parçalarını ve kompozit parçaları RTM (Resin Transfer Molding) tekniği, otomatik şerit döşemesi gibi kompleks tasarım konfigürasyon ve üretim süreçleri ile tanımlayabilmede gerekli özel uygulamaları içerir. Bu özel kabiliyetler mühendislerin tasarımın geometrisinden ziyade içeriğine yoğunlaşabilmelerine imkan tanır. Sonuç olarak, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni teknolojiye daha yatkın yüksek kaliteli ürünler daha düşük maliyetlerle üretilmelidir.

aerospace_3dcatia_7

Bu çözüme özgü içerik tasarımları ve ilgili tasarım yetenekleri; tasarım, analiz, üretim ve hizmetlerden sorumlu mühendislik ekiplerinin büyük firmalarla olan iletişimine hız kazandırır. Bu çözüm tasarım yinelemelerini hızlandırıp mühendislik değişimlerindeki gecikmeleri azaltarak ayrıca uçak üreticilerine ürün preformansının devamlı olarak gözlenebilmesi ve tasarım kararlarının gerektirdiği uygulamaların maliyetlerinin izlenebilmesi olanağını da sunmaktadır. Maliyet ve ürün gelişim sürecini azaltmasına ek olarak Dassault Systèmes’ PLM çözümü, aynı zamanda firmanın entelektüel kapitalinden yararlanabilmesini maksimum seviyeye çıkaran bir araçtır. Ürünün kolektif gelişimi için ortak yöntem ve süreçler geliştiren bu çözüm, gerek yeni gerekse ikincil programlar aracılığıyla firmanın entelektüel niteliğini geliştirmesini ve pazarı elinde tutmasını sağlar.

Dassault Systemes’ın Aerospace Assembly Structures (Havacılık Kurgu Şekilleri) için geliştirdiği çözüm; Dassault Systèmes’ın kalitesi kanıtlanmış yapı mühendisliği uygulamalarını bir araya getirir ve bu çözüm, Aerospace & Defense (A&D) (Havacılık ve Savunma) endüstrisindeki benzersiz mühendislik taleplerinin derinlemesine anlaşılmasıyla geliştirilmiştir. Bu yüzden DS (Dassault Systèmes) PLM çözümü, bugün A&D endüstrisindeki en çok tercih edilen ürün geliştirme sistemidir.

Aerospace Assembly Structure (Havacılık Kurgu Şekilleri) çözümlerinin içeriği aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

 

 • Üretim hazırlığında gerekli kompozit parçaların tasarımı,
 • Üretim hazırlığında gerekli metal levhaların tasarımı
 • Üretim hazırlığında gerekli kompozit parçaların tasarımı,
 • Tasarımcılar için gereken analiz ve simülasyonlar.

Kaynak (Source) : http://www.3ds.com/
http://www.boeing.com/

Orjinal metin (Original text) : http://www.3ds.com/solutions/aerospace/overview/

Orjinal Çeviri : www.3dcatia.com

Subscribe Share/Save/Bookmark
GerekliGerekli - yayımlanmayacak


Yorum Yap & Fikrini Paylas

Paged comment generated by AJAX Comment Page

Dassault Systemes ‘in PLM çözümü CATIA, Gemi, Yat ve Vapur inşaatı için Dünya endüstrisinde ürün kalitesini arttırmak, endüstiryel üretimde zamanı azaltmak ve pazar payını genişletmek için kullanılmaktadır. Dassault Systemes Gemi, Yat ve Vapur inşaatı için CAD / CAM sistemleri yerin, birden fazla yazılım çözümleri sağlayan özel paketler halinde ürünlerin tam entegre tasarım portföyü için özel [...]

Onceki Yazilar

AMD Grafik Kartları Büyük Montajlarda Gerçek Zamanlı Performansı Arttırıyor. CATIA V5 Release 18 SP4 ve daha yeni versiyon kullanan Dassault Systèmes PLM kullanıcıları artık, AMD’nin ATI FireGL™ ve yeni ATI FirePro™ grafik kartları ile büyük montajlardaki gerçek zamanlı performanslarını arttırıyor. CATIA’nın yeni özellikleri ve sürücüleriyle AMD grafik kartları; süreç zamanlarını %100’e kadar arttırabilmekte ve büyük [...]

Sonraki Yazilar